Inredning i korta drag:

-  Idéskisser

-  Noga funktionsstudier

-  God planlösning

 Tydlig helhetsbild

-  Färg och ljus samt belysning

-  Bra material

-  Fast- och lös inredning

 Textiler m.m.

Seniorboende
Möbleringsskissen stämmer nästan med resultatet
Ett äldre par flyttar in i en servicelägenhet
Vad får egentligen plats i den nya bostaden?
Alla bilder är copyrightskyddade