Äldre måleriteknik
Alla bilder är copyrightskyddade
Björk
Masurbjörk
Furu
Ek
Eget väggfältsmåleri
Detalj över eget väggfältsmåleri
Detalj över 1700-tals väggfältsmåleri
Siena marmor
Port d´or och i mitten Malakit
Färgprover målade av Ulla Möllerberg Gullers