Inredning i korta drag:

-  Idéskisser

-  Noga funktionsstudier

-  God planlösning

 Tydlig helhetsbild

-  Färg och ljus samt belysning

-  Bra material

-  Fast- och lös inredning

 Textiler m.m.

Köksinredning
Det privata köket skall renoveras  
Tänk som det såg ut                      
 Köket är nu klart !
Vilken härlig förvandling                 
Alla Bilder är copyrightskyddade