Bottenvåningen i det nya sommarhuset, Skåne

Klicka här för hela planlösningen

Inredning i korta drag:

-  Idéskisser

-  Noga funktionsstudier

-  God planlösning

 Tydlig helhetsbild

-  Färg och ljus samt belysning

-  Bra material

-  Fast- och lös inredning

 Textiler m.m.

Vänster mot gattet

Söder fasaden och en bra bit är kvar

Nästan all falurödfärgsmålande är nu målat

Invändigt

Norra fasaden

Gaveln åt öster mot sjön

Nu börjar det invändiga bli mer klart
Entrédörren
Gaveln åt väster är entrésidan
Nya Villan
Alla bilder är copyrightskyddade