Kakel tillvalsdelen – receptionsdisk för Bo-info, Stockholmshem
Entrén till Bo-info, belysning, möblering, tapetvagnar och södermalms -loggo- skärmen, Stockholmshem

Inredning i korta drag:

-  Idéskisser

-  Noga funktionsstudier

-  God planlösning

 Tydlig helhetsbild

-  Färg och ljus samt belysning

-  Bra material

-  Fast- och lös inredning

 Textiler m.m.

Bo-info, Stockholmshem
Alla Bilder är copyrightskyddade