Detalj av draperi
Draperiskiss
Förslag till E-huset, SöS
Draperier
Alla bilder är copyrightskyddade
Detalj av draperi
Draperi
F:d konferensrum, gamla Arkitekturmuseet