Hej!

Mitt namn är Ulla Möllerberg Gullers Arkitekt SIR/MSA. Jag har en lång och gedigen erfarenhet inom inredningsarkitektur.

Mina uppdrag har varierat inom privata och offentliga miljön. Uppdragen har krävt att jag måste tänka i nya banor utan att förlora helheten. En strävan har hela tiden varit att se människan i sin fysiska miljö genom att förbättra rummets funktion och helhetsintryck. Det rumsliga måste integreras med olika funktioner som i sin tur hänger ihop med färg och form. Ljuset och rumsakustiken är lika viktiga som bra materialval. Jag formger även specialmöbler och inredningsdetaljer.

Min inriktning är bostäder, hemmiljö och arbetsplatser och omfattar :

-  Idéskisser

-  Gestaltning och formgivning

 Planlösning

-  Inredning med tydlig helhetsbild

 Göra ”rumsmiljön” trivsammare

-  Färg, ljus och rumsakustik

Om så önskas kan jag lämna referenser och kompletterande information.

Övrigt:

Emellanåt på min fritid ägnar jag mig åt konsthantverk
och akvarellmålning.

Foto: Johan Gullers